KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pásztói Központi orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott:
az új telefonszám 06-32/310-104
Az ügyelet hívható hétfőtől péntekig 16.00-8.00 óra között, szombaton és vasárnap,
valamint ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

Lakossági tájékoztató fogorvosi ügyeleti ellátásról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról.

E kötelezettségének teljesítése érdekében Pásztó Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával (továbbiakban: Szolgáltató).

A szerződés alapján a Szolgáltató ellátja önkormányzatunk részére az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását az alábbiak szerint:

  1. ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig,
  2. ellátotti kör: Pásztó Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,
  3. ellátás helye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.

 

Tájékoztató ideiglenes forgalmi rend változásról

TISZTELT PÁSZTÓIAK!

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy 2017. szeptember 23-án (szombaton) Pásztón kerül megrendezésre a Nógrádi Megyenap.

A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 2017. szeptember 22-én (pénteken) 17:00 órától 2017. szeptember 24. (vasárnap) 06:00 óráig az alábbi útszakaszokat, parkolókat zárják le:
Pásztó Fő út ( Kölcsey utcától a Berák közig terjedő szakasz)
(2017. szeptember 22. (pénteken) reggel 08:00 órától 17:00 óráig félpályás útlezárás)
Deák Ferenc utca (Stromfeld udvar bejáratáig)
Deák Ferenc utca parkoló
Rossman mellett található parkoló
Expert mellett található parkoló

Kérek mindenkit, hogy a megjelölt területeken 2017. szeptember 22. és szeptember 24. között a ne parkoljon.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényen.

„Plébániai közösségi kert” program. 2017-2018

A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda 2017. őszétől „Plébániai közösségi kert” programot indít, melyhez jelentkező személyeket keres.
A program célja: motiváltság segítése és öngondoskodás célú kertészeti ismeretek megtanítása.
Szeretnénk lehetőséget biztosítani az élelmezés célú konyhakert művelésére azon személyek számára, akik:
- nem rendelkeznek földterülettel, VAGY
- bár van saját kertjük, de egyedül nem elég motiváltak a kezdéshez, újrakezdéshez, VAGY
- nincs elég ismeretük az alapvető konyhakerti növények termesztéséhez
- ÉS szívesen részt vennének közösségben végzett kertészeti munkában.

A Magyar Szabadidősport Szövetség felhívása


Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket a 2017. szeptember 23-30. között zajló Európai Sporthét nevű kezdeményezésről, amely európai uniós kampányként a mozgás népszerűsítését kívánja támogatni. Az aktív, testmozgásban gazdag életmód számos előnnyel jár a magyar és európai polgárok számára, pozitív hatásai mind az egyén, mind a közösség életében megmutatkoznak.

TÁJÉKOZTATÁS

A 21-es sz. főút kivitelezése során 2017. 09. 14-én üzemkezdettől - Pásztó Irinyi úti csomópontban (Pásztó, bej. út) újabb forgalmi rend változás kerül bevezetésre.

Hatvan irányába: betérve a csomópont felé ideiglenes megálló kerül kialakításra Pásztó, Irinyi úton a Gumijavítóval szemben itt történik az utasok le- és felszállítása Budapest irányába, majd az autóbusz a körforgalomban visszafordul a 21-es főútra.

Salgótarján irányába: az autóbuszoknak nem kell bemenni a csomópontba, hanem a 21-es számú főúton kijelölt ideiglenes megállóban veszik fel, illetve szállítják le az utasokat.

A forgalmi rend várhatóan 3 – 4 hétig lesz érvényben.

Tisztelettel:
KMKK Zrt.

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
Honlapunkon jelenleg 1 pályázati felhívás olvasható

Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet
Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
Védőnői Szolgálat
2 fő védőnő munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

Letölthető: Pályázati felhívás

KSH felhívás

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Pásztó településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

Egyenlő Bánásmód Hatóság - tájékoztatás

Forduljon az

ügyfélszolgálatához, ha

neme, vallási-faji hovatartozása, vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne, politikai vagy más véleménye, nemzetisége, anyanyelve,
nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, szexuális irányultsága,
életkora, nemi identitása, egészségi állapota, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Feliratkozás a következőre: