KÖZLEMÉNY Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadásáról

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI- KHO)

Ügyintéző neve: Szabó Bianka, Damó Petra

Ügy tárgya: Pásztói szennyvíz agglomeráció fejlesztése II. ütem vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

Döntés száma: 35100/8306-24/2022. ált.
KÖZLEMÉNY letöltése