PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 158 m2 nagyságú büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra

Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 167/2023. (VIII. 24.)

A pályázatot 2023. november 30. 14:00 óráig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Büfé bérlet" jelige feltüntetésével cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie. Amennyiben a megadott határidőig érvényes ajánlat nem érkezik, a pályázati kiírás folyamatos marad, az új határidő a következő hónap utolsó munkanapja és ennek megfelelően kell eljárni, mindaddig, amíg a hónap utolsó munkanapjáig érvényes ajánlat nem érkezik.
A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

A Pályázati felhívás letöltése