Bursa Hungarica 2014. Pályázat eredményei

2013. november 15-én lezárult a 2014. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A beadási határidőn belül 21 pályázat érkezett. Ezek közül 20-at már főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató pályázók („A” típusú pályázatok), míg egyet a középiskola utolsó évfolyamát végző tanuló („B” típusú pályázat) adtak be.

Nem nyújtható támogatás 14 pályázó esetében, mivel náluk az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2008 (IX.26.) számú önkormányzati rendelet 3.§. /3/ bekezdésében, a szociális rászorultság kritériumaként meghatározott felső határt, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

A fennmaradó 7 pályázó esetében az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 129/2013. (XI.28.) számú határozatában rögzített döntése értelmében

1 pályázó havonta 5.000 Ft támogatást
6 pályázó pedig havonta 4.000 Ft támogatást

kap a 2013/2014. tanév második (tavaszi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) félévére.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Pásztó, 2013. december 9.

Barna Tiborné
elnök
Intézményirányítási és Szociális Bizottság