VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. május 26-ára kitűzött, az Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatban az alábbiakat teszem közzé.

A Pásztói Helyi Választási Iroda címe, elérhetőségei:
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.
Telefon: 32/460-155, Fax: 32/460-918
E-mail: jegyzo@paszto.hu
Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Sándor Balázs jegyző

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a mozgóurna, illetve átjelentkezési kérelmek vonatkozásában is tájékoztatom Önöket.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
- 2019. május 22-én 16.00 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton,
- 2019. május 24-én 16.00 óráig személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton, illetve
- 2019. május 24. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. május 26. 12.00 óráig lehet benyújtani.

A kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.
Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre, illetve, ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település területén található bármely címre. Ha előzőleg nem jelentkezett át, 2019. május 22-én 16.00 óráig ez esetbe is kérheti bármely település területén található bármely címre.

A választópolgár - 2019. május 24-én 16 óráig - kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy azt, hogy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.

Fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet személyesen, levélben, elektronikusan, vagy a választások hivatalos honlapján keresztül lehet benyújtani 2019. május 22-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához.
A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes Helyi Választási Irodához is benyújthatja. Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.

A kérelemnek tartalmaznia kell még annak a településnek a megnevezését is, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja a kérelmét, vagyis kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen szavazhasson.

A választópolgár
- levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16.00 óráig
- személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16.00 óráig
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI - a választópolgár 2019. május 17-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján - a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.
Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Pásztó, 2019. április 2.
dr. Sándor Balázs sk.
Helyi Választási Iroda vezetője