Aktuális pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Varázsvölgy kávézó helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra
1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey. u. 35.
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 74/2024. V.29.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: A Pásztó, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 47. hrsz.-ú ingatlanon álló a TOP-1.2.1-15NG1-2016-00018 azonosító Varázsvölgy Pásztón c. projekt keretében kialakított kávézó helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 3 éves határozott időtartamra.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlan 47. hrsz.-ú, a természetben Pásztó, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 121,73 m2 hasznos alapterületű épületben lévő bútorozatlan kávézó helyiség 51,7 m2 terasszal. A terület közművesítettsége: teljesen közművesített a közüzemi órákkal felszerelt.
A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja: A pályázatot 2024. június 30-ig lehet benyújtani Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Varázsvölgy kávézó bérlet" jelige feltüntetésével, vagy elektronikusan a paszto.fejlesztes@gmail.com e-mail címre, cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS letöltése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú 3060 Pásztó, Cserhát lkn. 8. II/1 számú ingatlan értékesítésére
1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
A pályázatkiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 36/2024. (III. 25.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
A Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú, 54 m2 területű, "lakás" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
A pályázatok benyújtásának helye, módja:
A pályázati felhívás az ingatlan értékesítéséig folyamatos hirdetés alatt áll.
A pályázatot első körben 2024. május 15-ig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Cserhát lkn. 8. II/1. vételi ajánlata" jelige feltüntetésével. Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie. Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, úgy a következő határidő: 2024. június 15.-ét követő munkanap és ennek megfelelően kell eljárni mindaddig, míg érvényes ajánlat nem érkezik.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS letöltése