Pályázati felhívás

Tisztelt Érdeklődő!

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos.
A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Jegyző Munkakör/feladatkör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 27.

Pásztó Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek 2023. évi támogatására.
A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 31.
Letölthető anyagok:
- Pályázati felhívás
- Pályázati adatlap
- 1. sz.melléklet (kötelezően benyújtandó)
- 2. sz.melléklet (érintettség esetén benyújtandó)

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1409/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Csap utca 1/A.
Az ingatlan és annak címe 2023. február 14. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

3065 Pásztó 3389 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca 15.
3065 Pásztó 3389/A hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca. 15. A épület
Az ingatlanok és annak címei 2023. február 16. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

KÖRZETI MEGBÍZOTTI FOGADÓÓRA

Tisztelt pásztói lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes rendőrségi körzeti megbízottjának fogadóórái 3060 Pásztó, Fő út 93-95. szám alatt, a Pásztói Rendőrkapitányság épületében kerülnek megtartásra:

2023. év
minden hónap második hetének szerdáján 12.00 órától 13.00 óráig.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a fenti időpont a napi események függvényében változhat, de a fogadóóra ekkor is megtartásra kerül új időpontban. Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes körzeti megbízottja: Balog Dávid r. zászlós (+36-70/399-51-30)
Feliratkozás a következőre: