ELÜGY-Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!

Szíves megértését köszönjük.

Üdvözlettel,
ASP Központ


Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fő úton és a Deák Ferenc úton a kandeláber lámpatestek - átalakítás miatt - elszállításra kerültek.

Az átalakítás időtartama kb. 2 hét, ezidő alatt a közvilágítás az említett útszakaszokon nem fog megfelelően működni.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Pásztó Városi Önkormányzat

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Közlemény a Kövicses-patak Hasznosi- tározó alatti, 0+000-7+880 km szelvények közötti szakaszának mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban.

Az ügy tárgya: Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D., adószám: 15796019-2-41, KÜJ: 103 061 113; a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) kérelmére indult, a Kövicses-patak Hasznosi-tározó alatti, 0+000- 7+880 km szelvények közötti szakaszának mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

KÖZLEMÉNY letöltése


I. fokú vízkorlátozás elrendelése

H A T Á R O Z A T

Pásztó település teljes területén a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 83. §. bekezdésben foglaltak alapján

elrendelem a vízkorlátozás I. fokozatának bevezetését

2022. július 28-tól visszavonásig.

A vízkorlátozás I. fokozatának bevezetése alapján:
- Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
- Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő feltöltése.
- Az üzemi fogyasztók (évi 10.000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt intézmények kivételével - napi ivóvíz vételezésüket 10%-kal kötelesek csökkenteni.
- Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények - a kiemelt intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
- Közutak locsolása, mosása tilos.

Egyéb fogyasztók figyelmét fel kell hívni a fokozott víztakarékosságra.

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy

a 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz-ú ingatlan címe:
3060 Pásztó, Fő utca 47. 2. ajtó

A 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz-ú ingatlan és annak címe 2022. július 14. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY A PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN A 2022-ES ÉVRE IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2022. (VII.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ALAPJÁN 2022. JÚLIUS 18.- 2022. AUGUSZTUS 21. KÖZÖTT IGAZGATÁSI SZÜNET VAN.

A RENDELET ÉRTELMÉBEN 2022. JÚLIUS 18. – 2022 AUGUSZTUS 12. KÖZÖTT A PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT MŰKÖDIK:
HÉTFŐ 8.00 – 12.00 ÓRÁIG
KEDD ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
SZERDA 8.00 – 12.00 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
PÉNTEK ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

2022. AUGUSZTUS 15-21. KÖZÖTT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL. ELŐZETES, TELEFONOS IDŐPONT EGYEZTETÉS JAVASOLT.

DR. SÁNDOR BALÁZS
JEGYZŐ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pásztó 63/A/2, valamint a hozzá tartozó 63 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
A pályázatkiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 105/2022. (VII. 5.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: Pásztó 63/A/2 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
(Pásztó, Múzeum tér 3. fsz. 2.)

63/A/2 hrsz-ú, 65 m2 területű, "lakás" megnevezésű ingatlan, valamint a 63 hrsz-ú 833 m2 területű "kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan 20/40 tulajdoni hányada. A terület közművesítettsége: teljesen közművesített.
Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül értékesítésre/hasznosításra, ezért az értékesítés, illetve hasznosításra történő átvételt követően az ingatlan műszaki állapotával, illetve a közmű-vezetékek elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelés nem támasztható. A 63 hrsz-ú ingatlant terheli a 63/B hrsz-ot illető 21 m2 területre vonatkozó földhasználati jog.

Tovább a pályázati felhívás letöltéséhez

Népszámlálás 2022.


A népszámlálás 2022. október 1. és 2022. november 28. közötti időszakban történik.

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

Bővebb információk a népszámlálásról
JELENTKEZÉSI LAP - számlálóbiztosok részére
Feliratkozás a következőre: