A képviselő-testület bizottságai és tagjainak névsora

A képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora

Ügyrendi Bizottság
Elnök:dr. Halász István
Képviselő tag:Szabó Ádám
Zeke Tamás
Nem képviselő tag:Benus László
Éles Istvánné

Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Elnök:Zeke Tamás
Képviselő tagok:Szabó Ádám
Takácsné Salamon Katalin
Nem képviselő tagok:Czeglédi Katinka
Patriskov-Lőrincz Laura

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök:dr. Kanyó Roland Richárd
Képviselő tagok:dr. Halász István
Káposzta Csaba
Veres Róbert
Nem képviselő tagok:Molnár István
Molnár Sándor
Szénási Sándor

Tanácsnokok
Káposzta CsabaCivil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Veres RóbertGazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka