Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 2972/4 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterben történő címképzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3065 Pásztó 2972/4 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 2/B.
A fentiekben megjelölt ingatlan és annak címe 2024. július 16. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 4803/1 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterben történő címképzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3082 Pásztó 4803/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3082 Pásztó, Körtélyes utca 11.
A fentiekben megjelölt ingatlan és annak címe 2024. július 18. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Feliratkozás a következőre: Hirdetmények