Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1863; 1863/A; 1863/B; 1863/C és 1863/D hrsz. alatti ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1863 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 86-88.
3060 Pásztó 1863/A hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 86-88. A épület
3060 Pásztó 1863/B hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 86-88. B épület
3060 Pásztó 1863/C hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 86-88. C épület
3060 Pásztó 1863/D hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 86-88. D épület

A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2023. január 12. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

Pásztói szennyvíz agglomeráció fejlesztése I. és II. ütem vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyének módosítása - szolgalmi jog alapítására vonatkozóan - ügyében hatósági eljárás megindulásáról.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a pásztói háziorvos körzetek telefonszáma megváltozott.

Dr. Haris Tamás a 06-32/816-425 telefonszámon hívható. Mobiltelefon száma: 06-20/497-8362.
Dr Fölker Tibor a 06-32/333-231 telefonszámon,
Dr. Szalkai Éva a 06-32/746-786 telefonszámon hívható.

Feliratkozás a következőre: Hirdetmények