HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 815/A; 815/B; 815; 820; 818/2 és 819/26 hrsz. alatti ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 815/A hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 2. A épület
3060 Pásztó 815/B hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 2. B épület
3060 Pásztó 815 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 2.
3060 Pásztó 820 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 4.
3060 Pásztó 818/2 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 2/A.
3060 Pásztó 819/26 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Dankó újtelep 2/B.

A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2022. szeptember 13. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 4791 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy

a 3060 Pásztó 4791 hrsz-ú ingatlan címe:
3060 Pásztó, id. Mezővári István utca 4.

A 3060 Pásztó 4791 hrsz-ú ingatlan és annak címe 2022. szeptember 6. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

KÖZLEMÉNY Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadásáról

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI- KHO)

Ügyintéző neve: Szabó Bianka, Damó Petra

Ügy tárgya: Pásztói szennyvíz agglomeráció fejlesztése II. ütem vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

Döntés száma: 35100/8306-24/2022. ált.
KÖZLEMÉNY letöltése

Népszámlálás 2022.


A népszámlálás 2022. október 1. és 2022. november 28. közötti időszakban történik.

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

Bővebb információk a népszámlálásról
JELENTKEZÉSI LAP - számlálóbiztosok részére

Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A szerződött támogatás összege:650 000 000 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
A szerződött támogatás összege:206.136.855 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

Felhívás

Tisztelt Hozzátartozók!

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama koporsós betemetés esetén 25 év, sírbolt esetén 60 év, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, urnasírbolt esetén 20 év, mely időtartam meghosszabbítható, újraváltható. A 1997. előtt megváltott koporsós temetkezési helyek rendelkezési joga lejárt! Amennyiben Ön érintett és szeretné újraváltani a sírhelyet, kérem, keresse a temetőgondnokot személyesen a gondnoki irodában, munkanapokon 8-16 óra között.

A temetőgondnok telefonszáma:06 30 162 4762

Amennyiben a hozzátartozók részéről intézkedésre nem kerül sor ebben az évben, úgy 2023-tól a sírhelyeket megszüntetjük és újraértékesítjük a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nevében:

Gyürky Márta
ügyvezető igazgató s.k.

Feliratkozás a következőre: