ELÜGY-Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!

Szíves megértését köszönjük.

Üdvözlettel,
ASP Központ


Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
Pásztó Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

"A" típusú pályázati kiírás letöltése

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

"B" típusú pályázati kiírás letöltése

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3065 Pásztó 3535 és 3535/A hrsz. alatti ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3065 Pásztó 3535 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 77. B. épület
3065 Pásztó 3535/A hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 77. A épület

A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2022. szeptember 27. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 2946/67 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy

a 3060 Pásztó 2946/67 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Munkácsy Mihály utca 43.

A 3060 Pásztó 2946/67 hrsz-ú ingatlan és annak címe 2022. szeptember 22. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 9; 9/A/1 - 9/A/8 hrsz. alatti ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 9 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52.
3060 Pásztó 9/A/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. Fsz. 1. ajtó
3060 Pásztó 9/A/2 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. Fsz. 2. ajtó
3060 Pásztó9/A/3 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. Fsz. 3. ajtó
3060 Pásztó 9/A/4 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. Fsz. 4. ajtó
3060 Pásztó 9/A/5 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. Fsz. 5. ajtó
3060 Pásztó 9/A/6 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. 1. em. 3. ajtó
3060 Pásztó 9/A/7 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. 1. em. 1. ajtó
3060 Pásztó 9/A/8 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Fő utca 52. 1. em. 2. ajtó

A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2022. szeptember 22. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

2022. augusztus 01-től jogszabálymódosítás miatt változott az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre, így az önkormányzatok már nem jogosultak hatósági áron vételezni a villamos-energiát. Az így az önkormányzat által fizetendő villamos-energiaárak emelkedése miatt sajnos fenntarthatatlan az elektromos autótöltők ingyenes használatának további biztosítása.

Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy 2022. október 01-től a pásztói és mátrakeresztesi elektromos autótöltők töltési díja 250 Ft/kWh. A töltőberendezésekkel és a fizetési módokkal kapcsolatban információt a https://www.teapont.hu/kisokos/ weboldalon talál.

Megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel: Farkas Attila polgármester

Tájékoztató lakossági barnakőszén mennyiség igény felmérésről

A Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az Önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az e célt szolgáló adatlapon, mely adatok az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége mázsában kifejezve.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egyidőben elérhetővé tett "Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez" elnevezésű adatlap kitöltésével és a Pásztói Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

Tájékoztató földgáz-kedvezmény igényléséről

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségek földgáz-kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, ha egy társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanban legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, a lakásegységek számáról a jegyző hatósági bizonyítványt ad ki a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez.

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbiak benyújtása szükséges magánszemélyektől papír alapon az ügyfélszolgálaton, vagy postán, vagy e-papíron, ügyfélkapun keresztül, cégektől pedig kizárólag cégkapun keresztül:
  • KÉRELEM, amely tartalmazza az ingatlan, a lakások címét, a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, nyilatkozatát a kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelően a lakóegységek számáról.
  • Amennyiben van, használatbavételi engedély.
  • A lakások alaprajza szintenként, amely lehet kézzel rajzolt is, de arányos.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a lakás rendeltetési egységeknek az OTÉK 105.§-a, valamint az 1. melléklet 95. pontja szerinti meghatározás megfelelése.

Felhívás

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK ezzel kapcsolatos hirdetménye és az értékesíteni kívánt földrészletek az alábbi linken keresztül érhetőek el:
https://epr.nfk.gov.hu/newsletters/2022_09/NFK_Hirdetmeny_2022_I.pdf

A hirdetmény mellékletében szereplő Hajdúnánás, külterület 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0572/29, 0572/34 helyrajzi számú, valamint a Polgár, külterület 0171/5 helyrajzi számú ingatlanok a hirdetményes értékesítésből visszavonásra kerültek.
Feliratkozás a következőre: