ELÜGY-Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!

Szíves megértését köszönjük.

Üdvözlettel,
ASP Központ


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Fölker Tibor háziorvos telefonszáma megváltozott.

2021. május 4. napjától a 06-32/333-231 telefonszámon hívható az orvosi rendelő.

TÁJÉKOZTATÓ a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Helyi önkormányzat jegyzői hatáskörébe tartozó vízjogi engedélyezési eljárás (kútak létesítési-, üzemeltetési-, fennmaradási- megszüntetési engedélyezési eljárása)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Hasznos városrészi orvosi rendelő 2021. május 3. napjától
ideiglenesen, a rendelő felújításának befejezéséig másik helyre költözik.

A rendelő új helye: Hasznosi Művelődési Ház
Címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 155.

Megértésüket köszönjük.

Pásztó Városi Önkormányzat

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón
A kedvezményezett neve:Konzorciumvezető: Pásztó Városi Önkormányzat
Konzorciumi tagok: Pásztói Gondozási Központ,
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A projekt címe:Integrációs közösségfejlesztés Pásztón
A szerződött támogatás összege:   128 951 725 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

A projekt tartalmának bemutatása.
Pásztó Város Önkormányzata, valamint Pásztói Gondozási Központ, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében. A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. A tervezett programok elsődleges célcsoportját a Dankó u- Fő u.- Névtelen u.- Csermely u.- Nyikom u. által lehatárolt szegregátum területén élő, jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentik.

A felmérés eredményeként a programban az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
- folyamatos, támogató szociális munka biztosítása,
- gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok, tanoda típusú szolgáltatások biztosítása,
- egészségügyi szolgáltatások
- Családi napok, kulturális események, sportprogramok szervezése
- Bűnmegelőzés, konfliktuskezelés
- Roma Fórum és művészeti oktatás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 29.

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

A projekt közösségi oldala: https://www.facebook.com/kovicses

HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen személy üzemeltetésében/tulajdonában álló Pásztó, Rákóczi u. 1. sz. előtti közterületi parkolóban található ezüstszínű KU54UOP forgalmi rendszámú GB felségjelzésű Mercedes típusú személygépkocsi engedély nélküli közterület-használat megszüntetésére kötelező 2610-4/2021. iktatószámú határozat hirdetményi úton történő közlését rendelem el az alábbiak szerint:

- Kifüggesztés napja: 2021. április 21.
- Levétel napja: 2021. május 06.
- Honlapon történő közzététel napja: 2021. április 21.
- Eljáró hatóság megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője
- Ügy száma: 2610/2021.
- Ügy tárgya: KU54UOP forgalmi rendszámú GB felségjelzésű személygépkocsi engedély nélküli közterület-használatának ügye
- Ügyfél neve: Ismeretlen
- Ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye: Ismeretlen

HIRDETMÉNY

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY A KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK NYOMÁN 2021. ÁPRILIS 20-TÓL A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁLYBAN TARTÁSÁIG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL, DOLGOZÓINK OTTHONRÓL VÉGZIK HIVATALI MUNKÁJUKAT.

RENDKÍVÜLI ESETBEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-12 ÓRA KÖZÖTT TELEFONOS ÜGYELET MŰKÖDIK.
06-32-460-155/19-ES MELLÉK

AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ ÜGYELETI RENDJE AZ ÜGYFÉLFOGADÓ IRODÁJÁBAN (PÁSZTÓ, NAGYMEZŐ U. 3.) KIHELYEZETT TÁJÉKOZTATÓ SZERINT ALAKUL.

KÉRJÜK KAPCSOLATTARTÁSRA, ÜGYINTÉZÉSRE AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEKET HASZNÁLJÁK:
POLGÁRMESTERI HIVATALT, JEGYZŐT ÉRINTŐ ÜGYEKBEN: jegyzo@paszto.hu
POLGÁRMESTERT ÉRINTŐ ÜGYEKBEN: forum@paszto.hu

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Pásztó településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 - Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerezettségű
1942 - A lakosság utazási szokásai - 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóiknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga. A terv elektronikusan ezen a címen érhető el.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján, a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
Időpontja: 2021. április 1. - április 16. között, elektronikus úton a forum@paszto.hu e-mail címre megküldve történhet.

Pásztó, 2021. április 1.

Farkas Attila
Polgármester

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022- ES NEVELÉSI ÉVRE

Kedves Szülők!
A köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján azokat a kisgyermekeket, akik 2021. augusztus 31 -ig a 3. életévüket betöltik, be kell íratni a lakhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerinti óvodába.
Az óvoda - a járványügyiszempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/20222. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozólag.

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde beiratkozási rendje:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig
2021. április 28. 8 órától - 16 óráig
Bölcsődei beiratkozás időpontja:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig

Beiratkozás helye: "Százszorszép" óvoda, Pásztó, Madách utca 15.
A Bölcsődei beiratkozás helyszíne is ugyanez.

Feliratkozás a következőre: