ELÜGY-Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!

Szíves megértését köszönjük.

Üdvözlettel,
ASP Központ


HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 2296/2 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy

a 3060 Pásztó 2296/2 hrsz-ú ingatlan címe:
3060 Pásztó, Nagymező utca 46.

A 3060 Pásztó 2296/2 hrsz-ú ingatlan és annak címe 2022. április 12. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Felhívás

Tisztelt Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pásztói Városi Piac felújítandó területét a kivitelező átvette, ezért a gondnoki iroda előtti rész és a csarnok által határolt terület építési területként lezárására került.
Gyalogos forgalomra kijelölt rész a Fő utca felőli kaputól balra, a Magyar utcai bejáratnál mindkét irányban. Az illemhelyek továbbra is használhatóak.

AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETRE BELÉPNI TILOS!

Mind az eladók, mind pedig a vásárlók részéről, továbbra is nagyfokú türelmet és megértést kérek, hiszen ezzel Önök is hozzájárulnak a felújítási munkálatok megvalósulásához.
Kérdés, észrevétel esetén piacgondnokunk a jövőben is készséggel rendelkezésükre áll.

A felújítással együtt járó kellemetlenségekért ezúton is elnézésüket kérem.
Farkas Attila
polgármester

Pályázati felhívás

Tisztelt Érdeklődő!

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani!

- Pályázati felhívás
- Pályázati adatlap
- Térképszelvény a pályázat helyszínéről

Felhívás

Tisztelt hasznosi, mátrakeresztesi és pásztói lakosok!

A kárpátaljai menekültek megsegítésére Pásztó Városi Önkormányzat létrehozott egy elkülönített bankszámlát, melyre elküldhetik bármilyen értékű szíves felajánlásaikat.

A befolyt összegből a már itt tartózkodó, illetve érkező rászoruló, illetve Kárpátalján maradó magyar családokat támogatjuk.

Kedvezményezett: Kárpátaljai családok támogatása
számlaszám: 11741024-15450827-10440005

Közreműködésüket és segítségüket tisztelettel köszönöm:

Farkas Attila
polgármester

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN
A szerződött támogatás összege:   143,1 millió forint
A projekt azonosító száma:TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE
A szerződött támogatás összege:   565.133.980 forint
A projekt azonosító száma:TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010
Feliratkozás a következőre: