ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Igazgató: Szabó Zsolt Levelezési cím: 3060 Pásztó, Nagymező út 36.
OM azonosító: 201303
TAGINTÉZMÉNYEK
Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény
  E-mail: dozsaisk@pasztonet.hu
Honlap: www.pasztonet.hu/~dozsaisk
1 - 3. évfolyam
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17.
Telefon: 06-32/460-498
            06-32/816-153
Igazgatóhelyettes: Barna Tibor Józsefné
4 - 8. évfolyam 3060 Pásztó, Nagymező út 36.
Telefon/fax: 06-32/460-795
Telefon:       06-32/816-152
Igazgatóhelyettes: Molnár Lászlóné
Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény
Igazgatóhelyettes: Édes Attila 3060 Pásztó, Nagymező út 34.
Telefon/fax: 06-32/460-433
Telefon:       06-32/816-155
E-mail: gardonyi@gardonyi-paszto.sulinet.hu
 
  NYERTES PÁLYÁZATAINK
Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és
a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú projekt

Interaktív táblák az általános iskolákban

Felnőtt a digitális bennszülöttek első nemzedéke, amihez korunk iskolájának is alkalmazkodnia kellett – Pásztón a tanévkezdés előtt három nappal tartották az„ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 azonosítószámú projekt zárórendezvényét. Sok érdekesség kiderült erről a legkorszerűbb eszközről, többek között az is, hogy a szülő előbb láthatja az otthoni számítógépen gyermeke dolgozatának eredményét, mint ahogyan a diák hazaér az iskolából.
Vége az iskolai krétakornak!

Nyugdíjba vonul a hagyományos tantermi tábla: a régi eszköz helyét az interaktív tábla veszi át. Ez egy információs és kommunikációs technológiai eszköz, gyakorlatilag egy olyan, számítógéppel összekötött óriásmonitor, ami a katedráról vezérelhető. Nagy előnye, hogy ami egyszer rákerül, az a háttértárolóra elmenthető – ezzel nem csak a régi szivacs válik szintén fölöslegessé, hanem az egyszer feltöltött tartalom is megmaradhat. Az interaktív tábla segítségével az Internet és a multimédiás CD kínálta lehetőségekkel is élhet tanár, diák. A fejlődés megállíthatatlan, de lehetett volna gyorsabb is – erről kérdeztük elsőként Sisák Imrét, Pásztó polgármesterét.

TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0426
Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában
Elnyert támogatás 15.994.604 Ft

A PROJEKT BEMUTATÁSA

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL

2010. július 1-jén a Pásztói Általános Iskola (3060 Pásztó, Nagymező út 36.) életében rendkívüli esemény történt:
A TÁMOP-3.1.5./A/2-2010-0426 számú "Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában" című európai uniós pályázatunkhoz kapcsolódó szerződésünk hatályba lépett. A megítélt 15 994 604,-Ft támogatási összeg 100%-os intenzitású, tehát (elviekben) önerő nélkül biztosítja a megpályázott tevékenység megvalósulását.

A tervezetteknek megfelelően Fekete Csabáné az Eszterházy Károly Főiskola angoltanár mester szakon szerzett képesítést. Megszerzett tudását a mindennapi tanórák ellátása, valamint a szakköri tevékenység, ill. a versenyekre való felkészítés során kamatoztatja.
Édes Attila a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi karán közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. A képzés folyamán általános igazgatóhelyettesi ill. igazgatói munkakörben naprakész ismeretekkel rendelkezik az intézmény irányításához.
Édes Attiláné a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi karán Teljesítményértékelés és minőségfejlesztés szakon végzett. A megszerzett tudását az iskola minőségbiztosítási csoportjának munkában alkalmazza.
Márton Gabriella az ELTE Család-iskola együttműködési és szaktanácsadó szakon, valamint Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakon végzett. 2011. szeptembertől a Gárdonyi Tagintézményben, 2012. szeptembertől pedig az intézmény minden telephelyén kézben tartja, ellátja a (sajnos egyre szerteágazóbb) gyermekvédelmi feladatokat.

A képzésekben részt vevők helyettesítését mindvégig kétféle módon oldottuk meg: kinevezés-módosítással (az intézmény alkalmazottja túlórában) ill. megbízási szerződéssel (9óra/hét). A képzésekben részt vevők kötelező tanóráinak 50%-át, valamint a tanítással le nem kötött munkaidőben végzendő feladatok 50 %-át is a helyettesítők végezték el. Ennek fedezetéül szolgált a képzésekben részt vevő kollégák bérének, járulékainak és pótlékainak 50%-a. A projekt 2 tanéve nagyon szoros együttműködést kívánt meg a képzésekben részt vevő és az őket helyettesítő kollégáktól, ezzel biztosítva a szakmai nevelő-oktató munka színvonalát.

Mivel az intézmény életében újabb személyi változások voltak (igazgatóváltás), ezért változás-bejelentőt küldünk be.
A csapat (projektmenedzsment, tanuló kollégák, helyettesítők, iskolavezetés, IPESZ, fenntartó, alkalmazottak) nevében megállapíthatom, hogy a projekttel kapcsolatos - korábbi években ismeretlen - feladatokat egyre zökkenőmentesebben végeztük, a felmerülő akadályokat - amennyire lehetett - rugalmasan kezeltük.
2012. október 1-jén megtörtént a projekt fizikai zárása, változásbejelentők elfogadására várunk, az utolsó kifizetési kérelmek, majd a záró kifizetési kérelem elfogadását reméljük.
A képzések teljesítéséről szóló okiratok birtokában elkészítettük a záró kifizetési kérelmet és azzal összhangban a záró Projekt Előrehaladási Jelentést és a Záró Tanulmányt.
A menedzsment minden tagja sok-sok tapasztalattal gyarapodott, melyek hozzásegíthetnek minket a soron következő projektek lebonyolításához.

Köszönjük a lebonyolításban kapott segítséget Pásztó Város Önkormányzatának, az Intézmények Pénzügyi Szervezete, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint az Európai Szociális Alap munkatársainak!

Gömbiczné Kanyó Beatrix
projektmenedzser


TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

2010. július 1-től 2012. június 31-ig minden a projektben érintett személy tette a dolgát: a tervezetteknek megfelelően a kollégák Édes Attiláné, Édes Attila a képzésük utolsó (4.) félévében folytatták tanulmányaikat. Márton Gabriella az elfogadott szerződésmódosítási kérelmünknek megfelelően folytatta a második képzésének a 2. félévét.

Helyettesítésüket az utolsó félévben is kétféle módon oldottuk meg: kinevezés-módosítással (az intézmény alkalmazottja túlórában) ill. megbízási szerződéssel (9óra/hét). Mivel a harmadik félévtől hárman vesznek részt a képzésekben (s közülük egy igazgató), ez összesen (2x11 + 2) 24 tanóra ellátását jelentette, valamint a tanítással le nem kötött munkaidőben végzendő feladatokat is a helyettesítők végezték el.

Az eltelt időszakban folyamatosan befogadtuk a számlákat, teljesítettük a kifizetéseket. Munkánkat megnehezítette, hogy az intézményünk gazdálkodása csak részben önálló, ezért egy fokkal nehezebb a folyamat zökkenőmentességét biztosítani.

A kifizetési kérelmek elbírálási folyamatának időtartama miatt már 3. alkalommal kényszerültünk arra, hogy a gazdasági nehézségekkel küzdő fenntartótól előfinanszírozást kérjünk.

A 4. számú kifizetési kérelmünket, annak hiánypótlását csak részben fogadták el. A személyi kifizetéseket tartalmazó táblázat pontatlan kitöltése miatt csak az 5. kifizetési kérelmünkbe tudjuk bedolgozni.

A projekt eredményességét a 2011/2012-es tanévben letett sikeres vizsgák mutatják. Édes Attila és Édes Attiláné a képzésük 4. félévének teljesítésén dolgoztak, Márton Gabriella pedig a második képzésének a 2. félévi követelményeit teljesítette.

2012. júniusban a terveknek megfelelően tehát 3 újabb képzettséggel gyarapodott az intézmény a "Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában" (TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426) című pályázati projekt keretein belül.

Mivel az intézmény életében újabb személyi változások voltak (igazgatóváltás), ezért változás-bejelentőt küldünk be.

A csapat (projektmenedzsment, tanuló kollégák, helyettesítők, iskolavezetés, IPESZ, fenntartó, alkalmazottak) nevében megállapíthatom, hogy a projekttel kapcsolatos - korábbi években ismeretlen - feladatokat egyre zökkenőmentesebben végezzük, a felmerülő akadályokat - amennyire lehet - rugalmasan kezeljük.

Célunk a régi: 2012. októberben egy sikeres projektet zárni.

A képzés teljesítéséről szóló okirat birtokában elkészíttettük az 5. kifizetési kérelmünket, majd a záró kifizetési kérelmet és a záró PEJ-t is.

Gömbiczné Kanyó Beatrix
projektmenedzserIhatunk már "a medve bőrére"!

Június közepén a szokásos tanév végi tantestületi értekezletre készülve a Pásztói Általános Iskolában néhányan a megszokottól is izgatottabbak voltunk.
Naponta többször ránéztünk a beérkezett elektronikus levelekre, vártuk, érkezik-e olyan boríték, ahol a feladó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az izgalom oka egy még 2010. januárban benyújtott TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati anyag volt, mely az eddigi pályázatainkhoz képest sokkal nagyobb súllyal bír (a megpályázott összeg 15 994 604 Ft).