SZÁMLASZÁMOK

SZÁMLASZÁMOK

Az önkormányzathoz fizetendő adókat és közadók módjára befizetendő kötelezettségeket az alábbi, megfelelő számlákra kell befizetni, illetve átutalni

Építményadó beszedési számla 11741024-15450827-02440000
Iparűzési adó beszedési számla 11741024-15450827-03540000
Gépjárműadó beszedési számla 11741024-15450827-08970000
Pótlék beszedési számla 11741024-15450827-03780000
Bírság beszedési számla 11741024-15450827-03610000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 11741024-15450827-08660000
Idegenforgalmi adó beszedési számla 11741024-15450827-03090000
Idegen bevételek elszámolási számla 11741024-15450827-04400000
Egyéb bevételek elszámolási számla 11741024-15450827-08800000
Talajterhelési díj beszedési számla 11741024-15450827-03920000
Luxusadó beszedési számla 11741024-15450827-03850000
Illeték beszedési számla 11741024-15450827-03470000
Viziközmű számla 11741024-15450827-08110000

A nem megfelelő számlára történő befizetésből, átutalásból eredő egyenleg eltérés nem az adóhatóság hibája!

Téves számlára történt befizetés esetén, a befizetett összeg megfelelő számlára való átutalásáról az adózónak kell rendelkeznie, hivatalból erre nincs lehetőség.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az "Idegen bevételek elszámolási számlán" kerül előírásra többek között a más önkormányzat által kimutatott tartozás, a meg nem fizetett szemétdíj, csatorna hozzájárulás, munkavédelmi bírság, stb. Jellemzően azok az adók módjára beszedendő köztartozások, mely összegeket, a tartozást kimutató szerv részére át kell utalni.

Az "Egyéb bevételek elszámolási számlán" a más hatóságok által átjelentett közadók módjára beszedendő olyan tartozások kerülnek előírásra, mely összegek az önkormányzat költségvetését illetik meg.
Pl. a meg nem fizetett helyszíni bírság, az önkormányzat szabálysértési hatósága által kiszabott szabálysértési bírság, végrehajtási bírságok, stb.


| Adóhatóság | | Jogszabályok | | Számlaszámok | | Határidők |