Bejelent(kez)ési, adóbevallási és befizetési határidők

Bejelent(kez)ési, adóbevallási és befizetési határidők [1]

Gépjárműadó ("súlyadó")
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik. március 15. első félévi összeg,
szeptember 15. második félévi összeg

Építményadó
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Nincs Az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15. napon belül március 15. első félévi összeg,
szeptember 15. második félévi összeg

Helyi iparűzési adó
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak megkezdésekor
Az adóévet követő május 31.
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig.
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján
március 15. (adóelőleg)
május 31. (adókülönbözet)
szeptember 15. (adóelőleg)
december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet).
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján

Beszedett idegenforgalmi adó
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Nincs Az adóévet követő február 15. kifizető bevallása a levont adóról
március 20. magánszemély bevallása
kifizető: minden hónap 12. napjáig
magánszemély: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig

Talajterhelési díj
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Nincs Tárgyévet követő március 31-ig. Tárgyévet követő március 31-ig.

Luxusadó
Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Nincs Első ízben 2006. április 30., ezt követően a lakóingatlan vásárlását, használatba vételét követő 15 napon belül március 15. első félévi összeg,
szeptember 15. második félévi összeg

[1] Év közben keletkező fizetési kötelezettség esetén, az adót megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le!!


| Adóhatóság | | Jogszabályok | | Számlaszámok | | Határidők |