ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. szeptember 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására, a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Polgármester, Bizottságok
5. Alpolgármester beszámolója a végzett munkáról
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Alpolgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pedagógiai Programjának módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a 2011. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző