ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. november 17-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat hitelfelvétel módosításához szükséges döntések meghozatalára, költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó-Mátrakeresztes városrész területén bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Tájékoztató a bezárt pásztói szeméttelep térségi rekultivációjához szükséges 015/50 hrsz-ú terület önkormányzati tulajdonjogának megszerzéséről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
4. Javaslat ingatlan vásárlására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a "Tudásdepo-Express" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4/08/1. sz. pályázattal kapcsolatos beszerzésekhez, szolgáltatásokhoz történő ajánlat kérésre.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető