ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. február 15-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet tervezetére II. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 17/2010. /X. 22./. rendelettel módosított 12/2010. /V. 28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 17/2010. /X. 22./. és ..../2011. /..../ rendelettel módosított 12/2010. /V. 28./ önkormányzati rendelet egységes szerkezetére.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2010. /IV.30./ önkormányzati rendelettel módosított, a 28/2009. /IX. 30./ rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 11/2004. /IV. 30./ önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat az Állami Számvevőszék által a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről Pásztó Város Önkormányzatánál készült Számvevői jelentés megismerésére, megtárgyalására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a rendőrség tevékenységének megelégedettségi vizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata és a házi gyermekorvosok között létrejött megbízási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Javaslat takarítógép beszerzésére.
Előterjesztő: Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató
9. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsba tag delegálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető