ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. június 9-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, 72/2011. /III. 24./ számú határozat kiegészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0737 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására./
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
---