ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. augusztus 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat EU támogatási igény átmeneti finanszírozására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Hasznos városrész területén bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására beérkezett ajánlatok értékelésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat digitális tábla telepítésével kapcsolatos többletköltség finanszírozására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat közfoglalkoztatás folytatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozási problémája megoldására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester