ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. december 22-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat az iparűzési adó mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a Mátraalja Fesztivál megrendezésével kapcsolatos bérbeadási szerződés feltételeinek meghatározására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Pásztó 04/36 hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzése ügyében kifogás elbírálására.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
ZÁRT
5. Javaslat polgármester részére jutalom megállapítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke
ZÁRT