ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. szeptember 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat az MLSZ-szel kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat tagóvoda vezetői megbízásról való lemondás tudomásul vételére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT