ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat Pásztó város településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat Pásztó Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének elfogadására.
Az előterjesztéshez tartozó szakmai anyag letöltése »
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ hőközpontjának felújítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Hunyadi u. 18. 4/10. szám alatti ingatlan bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT