ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. november 21-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat vízfolyáskezelői hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a "Külterületi utak fejlesztése Pásztón" módosított című támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos, többszörösen módosított 323/2016. (XII.29.) számú határozatának módosításáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a Pásztó 0222/25 hrsz-ú ingatlan közterületi névadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat 80 éven felüli idősek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat a 2877/25 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
12. Javaslat önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
13. Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (ingatlanszerzés).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
14. Közérdekű bejelentések. ---