ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. július 17-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a pásztói strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányról és koncepciótervről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat pályázat benyújtására a TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
4. Javaslat Pásztó Város és Kalonda Község közötti testvértelepülési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat Hunyadi utcai önkormányzati lakások kiutalására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat civil és sport szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
8. Javaslat Balassi Bálint Színházért Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
9. Javaslat Pásztó, Irinyi u. 203/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT