Helyi Választási információk

HELYI VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK - 2022.

HIRDETMÉNY
a Helyi Választási Iroda tagjairól

Helyi Választási Iroda Vezetője
DR. SÁNDOR BALÁZS jegyző

HVI vezető helyettes: Cservölgyiné dr. Urbán Erika
Informatikai helyettes: Tari Mihály
Pénzügyi vezetői feladatok: Klacskó Laura

Helyi Választási Iroda Hivatali helyiség címe:
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

Telefon: 32/460-155 /központ/
32/460-155/ 22-es mellék /Szervezési Osztály/
Fax: 32/460-918

e-mail: valasztas@paszto.hu; jegyzo@paszto.hu

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI (30/2022. III.09. számú határozat)

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI BEOSZTÁSUK SZERINT

JOGORVOSLATI FÓRUM
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-a alapján a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése esetén jogorvoslati eszközként kifogást nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet.