Ügyleírások

Ügyleírások

Adóügyek
1. Iparűzési adó
 • Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá
 • Változás bejelentés iparűzési adóban
 • Adóbevallás iparűzési adóról
 • 2. Beszedett idegenforgalmi adó
 • Bejelentkezés idegenforgalmi adó hatálya alá
 • Adóbevallás idegenforgalmi adóról
 • 3. Gépjárműadó
 • Változás bejelentés gépjárműadóban
 • 4. Építményadó
 • Adóbevallás építményadóról
 • 5. Termőföld bérbeadása
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása
 • 6. Talajterhelési díj
 • Bevallás talajterhelési díjfizetési kötelezettségről
 • 7. Kérelmek
 • Méltányossági kérelem
 • Fizetéskönnyítési kérelem
 • Befizetésekkel kapcsolatos kérelmek
 • 8. Adóigazolások
 • Tájékoztató
 • 9. Adó- és értékbizonyítvány
 • Tájékoztató

 • Építéshatósági ügyek
  Építéshatósági ügyek Központi Építésügyi Hatósági feladatok,
  Építési,- bontási,- fennmaradási,- használatbavételi engedélyek kiadása,
  közterület-használati engedély, fakivágási engedély kiadása,
  szakhatósági hozzájárulások megadása, közreműködés a kereskedelmi hatósággal

  Polgári peres eljárások(K01, P26)
  Peres ügyek Tájékoztató a keresetlevél elektronikus benyújtásáról a közigazgatási és a birtokvédelmi perekben

  Hagyatéki, birtokvédelmi eljárások
  Hagyatéki, birtokvédelmi ügyek Tájékoztató a Hagyatéki, birtokvédelmi ügyekben