Letölthető űrlapok, nyomtatványok

Letölthető űrlapok, nyomtatványok

Itt azokat a gyakorta használt formanyomtatványokat lehet megtalálni, melyek kitöltése jelentősebb segítséget nem igényel. Saját számítógépre való letöltés és kinyomtatás után kézzel egyszerűen kitölthetőek.
A fájlok pdf kiterjesztésűek, melyeket Acrobat Reader-rel lehet megnyitni.
Az itt nem szereplő nyomtatványokért személyesen kell befáradni a Polgármesteri Hivatalba.

HAGYATÉKI, BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS NYOMTATVÁNYAI:
  • Tájékoztató hagyatéki eljárásról
    Eljárás ismertetése A hagyatéki eljárás az elhunyt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják.

  • Tájékoztató a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
    Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető.
    A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. A jegyző az eljárás során a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt.
    A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni. A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A kérelem nyomtatvány honlapunkon elérhető.
HELYI ADÓK LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYAI:
KERESKEDELMI ELJÁRÁS LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYAI: