ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. január 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Pásztó Város 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája pedagógiai programjának elfogadására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola igazgatói megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat közérdekű bejelentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint, a Pásztói Hírlap felelős szerkesztői tisztének és felelős kiadói tevékenységének ellátására beérkezett pályázat elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0737 számú, "a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése az iskolában" című pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlat kérésre
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ teljeskörű állomány ellenőrzés eredménye szerinti hiány kivezetésének engedélyezésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat az intézményvezetők prémiumfeltételeinek értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladat meghatározására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat iskolatej program tárgyában szállítási és együttműködési szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat letéti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat Pásztó II. és III. ütem szennyvíz-beruházás használatba adási szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat méltányossági kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---

KÖZMEGHALLGATÁS
A napirendek megtárgyalását követően 17.00 órától közmeghallgatásra kerül sor a Városháza II. emeleti üléstermében, melyen tájékoztató hangzik el a város 2011. évi költségvetés tervezetéről.