ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. április 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2011. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató, Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
5. Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésével és alapító okiratok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
10. Javaslat a TÁMOP -3.2.4. A-11/1 keretében kiírt "Tudásdepó Express" pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
11. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Kövicses patak hasznosi mederrendezése - kivitelező kiválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT