ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. július 12-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott Margit Kórház fenntartó váltás miatti 2012. január 1.-2012. április 30-ig szóló beszámoló elfogadására és az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és módosításainak megfelelő üzemeltetési ajánlattételre az ÉRV ZRt. részéről.
Előterjesztő: Lőrincz Ákos ÉRV Zrt. stratégiai igazgató
4. Javaslat a Településrendezési terv egyszerűsített módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester