ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. december 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Rendeletalkotás Pásztó Város 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a város 2012. évi költségvetési rendeletének 9. sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek elfogadására.
Javaslat a 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek megállapítására /rendelet-alkotás/
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
6. Javaslat bérjellegű kifizetések finanszírozására munkabér hitelből.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Bizottságok elnökei
8. Alpolgármester beszámolója a végzett munkáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
9. Javaslat inkurrens ruházati, bőr, fektető, humán élelmezéstechnikai, elhelyezési szakanyagok hasznosítására.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
10. Javaslat társulásban ellátandó feladatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó rovásírásos helységnév táblák elhelyezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat a Pásztói Múzeum átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadására és intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a pásztói 56/2 és az 57. hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat a szociális címen bérbe adott önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
ülés
17. Javaslat a pásztói vízi közmű vagyon átadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat 2013. évre telkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
19. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
20. Javaslat méltányossági kérelmekkel kapcsolatos állásfoglalásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
ülés