ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. - Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
  Javaslat kitekintő határozat elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására /II. forduló/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX.30./ számú rendelet módosítására /II. forduló/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. /VI.24./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. /VI.24./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat az államháztartáson kívülre átadandó, illetve onnan átveendő pénzeszközök feltételeinek szabályozására vonatkozó rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
10. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a civil szervezetek 2013. évi támogatására /II./.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája csoportlétszámának meghatározására a 2013/14-es nevelési évben.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
13. - Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
  - Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyószámla hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a Hunyadi út közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett ajánlatok értékelésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
16. Javaslat a Liget utcai ivóvízvezeték kiváltásához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester