ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. február 11-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a civil és sport szervezetek 2016. évi támogatásához pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Mátraszőlősi úti önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester