ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. március 31-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető
3. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes
4. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányság vezető
5. Javaslat a Pásztói Gondozási Központalapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
7. Javaslat a városháza előtti parkban lévő beteg tuják kivágására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Pásztó, Hársfa utca 1. szám alatti, 72. hsz-ú /volt orvosi rendelő/ ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
9. Javaslat a Pásztó, Rákóczi út 1. szám alatti önkormányzati bérlakás kiutalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi társulási tagdíjának módosítása miatti többletkiadás biztosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
12. Javaslat Pásztó Város és Pagliara Község közötti testvér települési szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
13. Javaslat fellebbezés elbírálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
ZÁRT