ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. május 5-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséi rendeletének módosítására (6.sz. módosítás).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Tájékoztató a Mátraalja Fesztivál megrendezéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott műfüves pálya építésének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat meghatalmazás adására önkormányzati tulajdonú földek vadászterületi határának megállapítása céljából.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető feladatinak ellátására történő pályázatok ismételt tárgyalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT