ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. január 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezete I. forduló.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál érvényes köztisztviselői illetményalap 2018. január 1-jétől érvényes módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a víziközmű-rendszerhez, Pásztói szennyvízrendszerhez kapcsolódó engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
8. Javaslat beszerzési értékhatár megállapítására, beszerzéssel kapcsolatos eljárásrend módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a 2018/2019. évi önként vállalt közmunkaprogramokra.
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
10. Tájékoztató a 2018/2019. évi közmunkaprogramról.
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
11. Javaslat 2018. évi "belvíz-elvezetési" közmunkaprogram önrészének biztosítása.
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
12. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában jelentkező szakmai problémák kezelésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéhez kapcsolódó döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat HELP Mentőkutyás Egyesület tevékenységének támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Tájékoztató a településrendezési eszközök módosításához beérkezett lakossági észrevételek tervezői elemzéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat a Soros György által tervezetteket és a kötelező betelepítési kvóta végrehajtását elutasító kezdeményezéshez történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
20. Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel fennálló támogatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
21. Javaslat Pásztó Hunyadi u. 6. fsz. 2. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
22. Javaslat Mátraszőlősi úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására vonatkozó kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT