ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. április 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2018. évi közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Tari Szilvia r. alezredes
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat az Apraja Néptánccsoport egyedi támogatási kérelmének elbírálására .
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
5. Javaslat a 2019. évi civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
6. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat az Érted Közösen Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a Pásztó, Tücsök utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Közérdekű bejelentések.  
12. Javaslat fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróságra bírósági ülnökök megválasztására (A javaslattételi határidő miatt később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
13. Javaslat szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
ZÁRT