ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. május 29-i Képviselő-testületi ülés
  Napirend előtt: Tájékoztató Pásztó város területén végzett ebrendészeti feladatok ellátásáról (szóbeli).
Előterjesztő: Sipos József ebrendész
---
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
7. Javaslat múzeum igazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a 2018. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Pásztó területén lévő járdák felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Pásztó Vezér út felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Pásztó területén lévő kátyúzási munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Közérdekű bejelentések ---
14. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
15. Javaslat az 1973/29/A/4 hrsz-ú, természetben Cserhát lakónegyed 18. I/2. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
16. Javaslat a Pásztó északi iparterülethez járda és buszváró kialakításához ingatlanrész megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester