ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. június 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Tájékoztató az 51/2019. (II.28.) számú határozat 3. pontjának végrehajtásáról.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
3. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett közös költség tartozás leírására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
4. Javaslat a Mikrohitel program kamattámogatásához kapcsolódó, célhoz kötött pénzeszköz felhasználásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a "Pásztó, belterületi közlekedési utak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló bizottság elnöke
6. Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat Muzsla Néptáncegyüttes egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására.
Előterjesztő: dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság elnöke
10. Közérdekű bejelentések.  
11. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
12. Javaslat 1973/29/A/4 hrsz-ú, természetben Cserhát lakónegyed 18. 1/2. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT