ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. szeptember 8-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat dr. Haris Tamás háziorvos kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat "Gabonaőrlő vízimalom beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke
4. Javaslat "Varázsvölgy Pásztón című projekt keretében audio-vizuális rendszer beszerzésére" tárgyú beszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számú "Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése" című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó, szükséges saját forrás biztosítására vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat szolgalmi jog és használat alapítására a Pásztó 65/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Pásztó, Kölcsey F. úti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester