ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. szeptember 15-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számú, "Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése" című projekt kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó, HE-DO Kft-vel köttetett vállalkozási szerződés 2. számú módosításához szükséges átmeneti önerő biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester