ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. július 7-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a TIOP 2.1.3.07/1-2008-0005 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Nem
nyilvános!
2. Javaslat a 2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére - különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre -, valamint a Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak helyreállítására vonatkozó vis maior támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat vagyonértékesítéssel kapcsolatos döntés módosítására, önkormányzati ingatlan értékesítésre való meghirdetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat Nógrád Volánnal kötendő használati szerződés jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a Ruffec-i látogatás pénzügyi feltételeinek biztosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester