ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. október 22-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 12/2010. /V.28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
2. Javaslat bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
3. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására és a 2010. évi Közbeszerzési Terv kiegészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat Pásztó-Mátrakeresztes városrész területén bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat étkezési jegy beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester