ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. december 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Rendeletalkotás Pásztó város 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve csatornahasználati díj hatósági árának megállapítására.
Előterjesztő: Horváth Imre Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
3. Javaslat a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat pályázati kiírásra a Pásztói Hírlap felelős kiadói és felelős szerkesztői tisztének betöltésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a 042 hrsz-ú, a 043 hrszú és a 044 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat energiaerdő telepítésre.
Előterjesztő: Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója