ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. március 31-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Kövicses patak Dobó úti kiépítéséhez ÉMOP-2010/3.2.1./F pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat társulási megállapodás felmondására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a városközponti rehabilitációra kötött konzorciumi szerződés módosítására /előző ülésre kiküldött anyag/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a buszmegálló helyek felülvizsgálatára /előző ülésre kiküldött anyag/
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök