ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. április 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2010. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat Pásztó város 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. a.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a település hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet II. fordulós tárgyalására.
b.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. /IX. 30./ rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. /IX. 19./ rendelet módosítására és kiegészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a 2011. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
6. Javaslat a szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési forráshiányos/ helyi önkormányzat támogatására vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária Területi Gondozási Központ vezetője
9. Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. A városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, javaslat védetté nyilvánításukra, áthelyezésükre, felújításukra.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos Főmérnök
---
11. Javaslat a Margit Kórház létszámfejlesztésére.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
12. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
13. Javaslat iskolatej program tárgyában új szállítási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat a TIOP 1.1.1. /07/1-2008-0737. számú, a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolában című pályázati projekt megvalósításához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
15. Javaslat a civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
16. Javaslat a 2011. évi városi rendezvénykeret felosztására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
17. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
18. Javaslat a 2878. hrsz-ú Kövicses-patak területrendezésére.
Előterjesztő: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző
19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal részére étkezési jegy beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester