ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. október 12-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat az önkormányzat és intézményei földgáz és villamos energia beszerzésére.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓK:
  - Földgáz energia beszerzés
  - Villamos energia beszerzés
tárgyú Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljáráshoz
2. Javaslat ingatlanértékesítésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a 2010. évi vis maior támogatások felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat Hasznos, Dobó út 28. szám mellett lévő árok kialakítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester