ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. december 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Város 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Rendeletalkotás Pásztó Város 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornahasználati díj hatósági árának megállapítására.
Előterjesztő: Horváth Imre Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatója
5. Beszámoló a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeiről.
Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj megállapítására /rendelet alkotás/.
Előterjesztő: Robotka Róbert Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
6. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője
7. Javaslat fejlesztési célú hitelekkel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester, Önkormányzat Bizottságai
9. Alpolgármester beszámolója a végzett munkáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
10. Javaslat szociális címen bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti jogának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat felülbírálati kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
12. Javaslat Iskolatej program tárgyában szállítási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: : Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője
13. Javaslat a 2010. évi vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat Pásztói Hírlap megjelentetésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester